|
 
 
 
 
 
 
سیستم های اطلاعاتی
واحد سيستم‌های اطلاعاتی چندرسانه‌ای نگارستان تجارب بسيار مناسبی در توليد نرم‌افزارهای‌ اطلاعاتی دارد.
مجموعه پروژه‌های انجام شده طيف گسترده‌ای از نرم‌افزارهای Desktop، قابل ارائه برروی شبكه محلی و توزيع يافته مبتنی بر web را پوشش می‌دهد.

در طراحی و پياده‌سازی‌ اين نرم‌افزارها از فناوری‌های RUP و UML و Net. و J2EE برروی سكوهای نرم‌افزاری تحت Linux و تحت Windows استفاده می‌شود.

سازمان‌هايی مانند:
• وزارت آموزش و پروش
• مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع
• كشتيرانی جمهوری اسلامی ايران
• معاونت توسعه و تحقیقات شرکت توانير
• مجتمع چوب و کاغذ مازندران
• سازمان مديريت صنعتی
• سازمان مديريت دولتی
• دبیرخانه شرکت مخابرات
• شرکت مگاموتور
تاكنون از اين خدمات بهره گرفته‌اند.

 
 
 
كليه حقوق اين سايت نزد شركت چندرسانه ای نگارستان محفوظ است
Copyright © 1998-2005 Negarmedia Co.