|
 
 
 
 
 
 
مقالات - امنيت

موارد زير كوتاه و فشرده شده درباره مطالب ذكر شده هستند. در اين مقالات سعی شده است تا مهمترين موضوعات مورد نظر به زبانی ساده ارائه گرد.

حجم فايل: 115KB
مفاهيم امنيت شبكه
متن كامل مقاله ...

حجم فايل: 131KB
امنيت تجهيزات شبكه
متن كامل مقاله ...

حجم فايل: 110KB
AAA
متن كامل مقاله ...

حجم فايل: 88KB
Firewall
متن كامل مقاله ...

حجم فايل: 125KB
شبكه خصوصی مجازی (VPN)
متن كامل مقاله ...

حجم فايل: 76KB
IP Security
متن كامل مقاله ...

حجم فايل: 164KB
Intrusion Detection
متن كامل مقاله ...

حجم فايل: 595KB
امنيت در شبكه‌‌های بی‌سيم
متن كامل مقاله ...

حجم فايل: 277KB
امنيت شبكه لايه‌بندی شده
متن كامل مقاله ...

حجم فايل: 154KB
انتخاب و محافظت از كلمات عبور
متن كامل مقاله ...

 
سمينار آموزشی سيستم مديريت امنيت اطلاعات
بر پايه سياستهای استانداردهای BS7799 & BS15000

حجم فايل: 790KB
حجم فايل: 1,022KB
حجم فايل: 506KB
حجم فايل: 566KB

قسمت اول ...
قسمت دوم ...
قسمت سوم ...
قسمت چهارم ...
حجم فايل: 805KB
سيستم مديريت امنيت اطلاعات
فايل كامل ...

 
مديريت ريسك برای امنيت اطلاعات
بر اساس استاندارد ISO/IEC 17799‌

حجم فايل: 581KB
حجم فايل: 156KB
حجم فايل: 420KB
حجم فايل: 331KB
حجم فايل: 180

قسمت اول ...
قسمت دوم ...
قسمت سوم ...
قسمت چهارم ...
قسمت پنجم ...
حجم فايل: 298KB
سيستم‌های مديريت امنيت اطلاعات
بر اساس استانداردهای BS7799 & BS15000‌
فايل كامل ...

 
 
 
كليه حقوق اين سايت نزد شركت چندرسانه ای نگارستان محفوظ است
Copyright © 1998-2005 Negarmedia Co.