|
 
 
 
 
 

 
نمونه‌هايی از Asset‌های‌ آموزشی‌ توليد شده توسط واحد آموزش الكترونيكی‌
تاكنون بالغ بر 80،000 Asset آموزشی‌ در قالب حدود 100 محصول آموزشی فرهنگی در شركت چندرسانه‌ای نگارستان برای‌ عرضه روی CD-ROM و وب توليد شده است.
در اين بخش شما را تنها با گوشه‌ای از اين مجموعه آشنا می‌‌كنيم.
برای‌ دريافت نمونه كامل محصولات توليد شده می‌توانيد با شركت تماس حاصل نمائيد.
 

- نمونه‌ای از يك آزمايش متعامل شيمی تهيه شده با ابزار flash MX حجم KB103

- نمونه‌ای‌ از يك آزمايش متعامل شيمی‌ تهيه شده با ابزار flash MX حجم KB201

- نمونه‌ای‌ از يك آزمايش متعامل شيمی‌ تهيه شده با ابزار flash MX حجم KB155

- نمونه‌ای‌ از يك آزمايش متعامل شيمی‌ تهيه شده با ابزار flash MX
حجم KB155

- نمونه‌ای‌ از يك آزمايش متعامل شيمی‌ تهيه شده با ابزار flash MX حجم KB129

- نمونه‌ای‌ از يك آزمايش متعامل شيمی‌ تهيه شده با ابزار flash MX حجم KB242

- نمونه‌ای‌ از يك آزمايش متعامل شيمی‌ تهيه شده با ابزار flash MX حجم KB213

- نمونه‌ای‌ از يك انيميشن مرتبط با زيست‌شناسی‌ تهيه شده با ابزار flash MX حجم KB76

- نمونه‌ای‌ از يك انيميشن مرتبط با زيست‌شناسی‌ تهيه شده با ابزار flash MX حجم KB88

- نمونه‌ای‌ از يك انيميشن مرتبط با زيست‌شناسی‌ تهيه شده با ابزار flash MX حجم KB149

- نمونه‌ای‌ از يك انيميشن مرتبط با زيست‌شناسی‌ تهيه شده با ابزار flash MX حجم KB284

- نمونه‌ای‌ از يك انيميشن مرتبط با زيست‌شناسی‌ تهيه شده با ابزار flash MXحجم KB153

انيميشن ابزارشناسی آزمايشگاه شيمی تهيه شده با ابزار flash MX حجم KB268

انيميشن جدول تناوبی آزمايشگاه شيمی تهيه شده با ابزار flash MX حجم KB53

گوشه‌ای از انيميشن ايمنی در آزمايشگاه شيمی‌ تهيه شده با ابزار flash MX حجم KB272

 

 


 
   
   
 
 
 
 
كليه حقوق اين سايت نزد شركت چندرسانه ای نگارستان محفوظ است
Copyright ©1998- 2005 Negarmedia Co.